Regulamin

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wyłącznie podmiotom gospodarczym (posiadającym nr NIP i REGON), nie mają więc tu zastosowania przepisy ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dn. 24 czerwca 2014 r., poz. 827). Klientów indywidualnych (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej) zapraszamy do naszych salonów sprzedaży w Białymstoku przy ul. Hetmańskiej 92/1 (meble biurowe) i ul. Krakowskiej 14 (materiały biurowe).

 

Sklep internetowy, działający pod adresem www.biurowe24.com, prowadzony jest przez producenta mebli biurowych, występującego w obrocie gospodarczym pod firmą:

Biuro-Serwis Sylwester Pawłow z siedzibą w Białymstoku,

przy ul. Krakowskiej 14, 15-875 Białystok

NIP: 542-010-44-30, REGON: 002349250.

Wpis w ewidencji działalności gospodarczej: Urząd Miejski w Białymstoku - numer ewidencyj 11482.

Postanowienia ogólne

1. Meble biurowe oraz artykuły biurowe oferowane poprzez sklep internetowy www.biurowe24.com są fabrycznie nowe i objęte gwarancją. Artykuły biurowe oraz urządzenia posiadają gwarancję określoną przez producenta.

2. Ceny podawane przy wszystkich towarach wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Cena podana dla danego towaru jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie i wprowadzania nowych towarów do oferty.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów lub zmiany cen bez wcześniejszego poinformowania klientów.

5 Sklep zastrzega sobie prawo do sprostowania każdego błędu pisarskiego lub arytmetycznego w ofertach, cennikach, fakturach lub innej dokumentacji. Sklep informuje Klienta o sprostowaniu błędu w w terminie 14 dni od dnia sprostowania.

6. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.543 Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art.71 kodeksu cywilnego. Dlatego też złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z przystąpieniem Klienta do zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Składanie zamówień, termin realizacji i płatność

1. Zamówienia można składać bezpośrednio w naszym sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia.

2. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez e-mail lub faksem w ciągu 2 dni roboczych od jego otrzymania.

3. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie złożonego zamówienia istnieje możliwość dodatkowych ustaleń telefonicznych bądź mailowych z Klientem.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, w sytuacji gdy podane przez Klienta dane są błędne, nieprawdziwe bądź budzą wątpliwości co do ich prawidłowości

5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura może być wysłana do klienta razem z przesyłką towaru lub oddzielnie pocztą w terminie 7 dni od jej dostarczenia. Faktura wystawiana jest w momencie skompletowania całości towaru do wysyłki.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony towar dostępny jest w magazynie lub u dostawców. W przypadku niedostępności części towaru objętego zamówieniem, Klient zostaje poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, częściowa realizacja, zmiana zamówienia).

7. Dostępność towaru oznacza czas realizacji zamówienia i  może mieć następujące oznaczenia:

a) dostępny od ręki - produkt zanjduje się w naszym magazynie,

b) dostępny w  48 godzin - produkt znajduje się w magazynie naszego dostawcy,

c) dostępny w 7 dni roboczych - produkt jest trudno dostępny i musi zostać sprowadzony,

d) dostępny na zamówienie - produkt dostępny jest na zamówienie,

e) chwilowo niedostępny - produkt jest aktualnie niedostępny.

Oznaczenie dostępności informuje, ile dni roboczych zazwyczaj upływa od chwili złożenia zamówienia do momentu skompletowania zamówionych produktów i przygotowania ich do wysyłki.

8. Przy każdym towarze podany jest maksymalny czas realizacji zamówienia, który jest określony w dniach roboczych. Jest to czas od momentu wpływu całej należności za zamówiony towar do chwili jego wysłania do klienta. Jeśli zamówienie składa się z towarów o różnym czasie realizacji, to zostanie ono zrealizowane według najdłuższego z podanych. Przy tym należy dodatkowo uwzględnić czas potrzebny na dostarczenie przesyłki przez kuriera, który wynosi zwykle 2 dni robocze.

9. Klient może anulować zamówienie lub wprowadzić w nim zmiany do momentu przyjęcia go do realizacji przez sklep.

Dostawa i koszt

1. Dostawa towaru jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem własnym na adres umieszczony w zamówieniu. Przesyłki dostarczane są wyłącznie na terytorium Polski. Kupujący jest zobowiązany do odbioru przesyłki z pojazdu kuriera.

2. Dostawa towaru przez pracownika sklepu możliwa jest wyłącznie na terenie miasta Białystok i jest bezpłatna dla zamówień w wysokości minimum 100 zł brutto.

3. Koszt przesyłki w wysokości wynikającej z rozmiaru i wagi przesyłki ponosi odbiorca (zamawiający). Ze względu na rodzaj sprzedawanych towarów koszt transportu podawany jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

4. Adres dostawy powinien być wskazany w zamówieniu Klienta, a wszelkie zmiany adresu dostawy powinny być pisemnie zgłoszone. Dostawę towarów na adres wskazany w zamówieniu przez Klienta traktuje się jako dostawę zgodną z zamówieniem.

5. Zaleca się, by klient  dokonał sprawdzenia stanu Towaru niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie, zaleca się by Klient sporządził wraz z kurierem/listonoszem odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomił o tym fakcie Sklep.

6. Meble dostarczane są w paczkach do samodzielnego montażu.

7. Jeśli firma kurierska nie będzie w stanie dostarczyć przesyłki z przyczyn od siebie niezależnych (np. w ciągu 2 kolejnych dni nie zastanie klienta w ustalonym miejscu dostawy) to kolejny raz przesyłka jest wysyłana na koszt klienta na podstawie faktury wystawionej przez firmę kurierską.

Reklamacje i zwroty

1. Reklamacje wymagają formy pisemnej.

2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu ich wpłynięcia. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu mebli faktura VAT lub karta gwarancyjna dołączona do towaru.

3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Prezentowane w sklepie kolory towarów i ich wykończeń mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Jednak nie może to być podstawą reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru.

Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień tego regulaminu.

2. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między firmą Biuro-Serwis Sylwester Pawłow a Klientem w przypadku sporu sądowego, będą rozstrzygane przed właściwym miejscowo i rzeczowo sądem powszechnym.

5. Składając zamówienie klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Sklep Internetowy zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dnia 29.10.1997 r), zapewnia wszystkim zarejestrowanym klientom możliwość wglądu do swoich danych oraz ich aktualizacji. Dane te mogą zostać w każdej chwili na prośbę użytkownika usunięte z bazy. Sklep wykorzystuje dane tylko dla własnych potrzeb i nie są one udostępniane innym podmiotom.

 

Obowiązuje od 24.12.2014 r.